Zasady klubu

  • zasady klubu niuchaj.pl
  • zasady klubu niuchaj.pl
  • zasady klubu niuchaj.pl

Zasady klubu niuchaj.pl – zapraszam do zapoznania się z warunkami członkostwa w Klubie niuchaj.pl Warszawa oraz niuchaj.pl online.

Zasady Klubu niuchaj.pl Warszawa

Członkostwo w Klubie niuchaj.pl Warszawa jest dobrowolne i bezpłatne.

Do Klubu mogą należeć zespoły, które trenują nosework w Warszawie z niuchaj.pl

O przyjęciu do klubu decyduje trenerka, po wyrażeniu zainteresowania przynależnością przez zespół.

Celem Klubu jest wzajemne wsparcie nie tylko w treningach nosework oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju niuchaj.pl. Klub zrzeszać będzie małą ilość zespołów, które będą dobrze ze sobą współpracowały.

Zespoły członkowskie Klubu niuchaj.pl Warszawa liczyć mogą na jeden, co ósmy darmowy trening oraz na zniżki na wybrane wydarzenia.


Zasady Klubu niuchaj.pl online

Członkostwo w Klubie niuchaj.pl online jest dobrowolne i bezpłatne.

Do Klubu mogą należeć zespoły, które trenują nosework online z niuchaj.pl

O przyjęciu do klubu decyduje trenerka, po wyrażeniu zainteresowania przynależnością przez zespół.

Celem Klubu jest wzajemne wsparcie nie tylko w treningach nosework oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju niuchaj.pl. Klub zrzeszać będzie małą ilość zespołów, które będą dobrze ze sobą współpracowały.